Konferencja Naukowa Cyber + Media

Konferencja Naukowa Cyber + Media

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber + Media podejmie temat szeroko pojętego społecznego aspektu cyfryzacji i wpływu nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie.

Głównymi kwestiami poruszanymi podczas konferencji będą:

 • historii i teoria mediów,
 • teoria komunikowania,
 • kultura uczestnictwa,
 • internet i media społecznościowe, w tym cyberprzemoc, zarządzanie mediami społecznościowymi),
 • historia i teoria gier komputerowych,
 • sztuka nowych mediów,24
 • cyfryzacja a digitalizacja,
 • przemysł kreatywny.

Celem wydarzenie jest usystematyzowanie wiedzy na temat aktualnych zjawisk społecznych, a także podjęcie merytorycznej dyskusji o cyfryzacji i mediach.

Udział w konferencji będzie atrakcyjny przede wszystkim dla:

 • pracowników naukowych,
 • doktorantów,
 • studentów,
 • praktyków zainteresowanych zagadnieniami cyfryzacji.

Udział w konferencji jest płatny: 179 zł.

Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2018 roku w Lublinie. Dokładna lokalizacja nie została jeszcze podana.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju – TYGIEL

ul. Głowackiego 35/348
20-060  Lublin
Lubelskie

Tel: +48 733 933 416
E-mail: kontakt@fundacja-tygiel.pl