II Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa

II Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa

II Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa to wydarzenie, które ma na celu zwrócić uwagę na uwarunkowania procesów społecznych oraz identyfikację czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe, jak i źródła zagrożeń. Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki badań naukowych realizowanych w ramach projektów, prac dyplomowych i doktoranckich.

Spotkanie będzie także okazją do podjęcia dyskusji na temat zmian społecznych we współczesnym świecie. W związku z tym, że na konferencję zapraszani są naukowcy z różnych dziedzin, można będzie podyskutować na te temat w różnych kontekstach.

Na konferencji szczególnie mile widziani są:

• Pracownicy naukowi.
• Doktoranci i studenci kierunków humanistycznych i społecznych.
• Przedstawiciele instytucji kultury.
• Praktycy zainteresowani zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji.

Uczestnicy mogą wziąć aktywny udział w konferencji, poprzez przygotowanie:

  • wystąpienia ustnego,
  • posteru,
  • rozdziału w monografii naukowej.

Udział w konferencji jest płatny. Bilety dostępne są od 179 do 219 zł.

Konferencja odbędzie się 24 listopada 2018 roku w Lublinie.

Organizatorem konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

E-mail: kontakt@konferencja-spoleczna.pl
Tel: +48 733 933 416