HISTORIA W PRZESTRZENIACH PAMIĘCI

HISTORIA W PRZESTRZENIACH PAMIĘCI

HISTORIA W PRZESTRZENIACH PAMIĘCI. OBÓZ – MIEJSCE – MUZEUM to wydarzenie, które pokaże, że muzeum może być przestrzenią, w której przenika się wiele wymiarów. Mowa tu o charakterze realnym i symbolicznym, historycznym i kulturowym, kognitywnym i emocjonalnym.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi na konferencji będą:
• Jaki jest współczesny stan badań historycznych i muzeologicznych poświęconych muzeom martyrologicznym?
• Co wiemy o uniwersum obozowym, a co wciąż pozostaje do odkrycia?
• Jak prezentują się od strony metodologicznej publikacje i wystawy dokumentujące dzieje obozów?
• Jakie znaczenie ma w tym przekazie powojenna historia miejsc i samych muzeów?

Uczestnicy konferencji mogą nadsyłać referaty, które powinny oscylować wokół następujących tematów:
Obóz: historiografia, metodologia badań, statystyki obozowe, grupy więźniarskie vs tzw. społeczność więźniów, biografie sprawców, otoczenie obozów, archiwalia, nowe źródła.

Miejsce: zagadnienie autentyczności, proces transformacji, badania dotyczące obiektów (muzealiów nieruchomych), archeologia, historia upamiętniania, wizualizacje miejsc historycznych, doświadczanie przestrzeni pamięci.

Muzeum: zbiory, badania proweniencyjne muzealiów ruchomych, metodologia wystaw, budowanie relacji z publicznością, formy i narzędzia umożliwiające partycypację i interakcję, edukacja, muzea martyrologiczne na tle innych muzeów, historia muzeów martyrologicznych.

Na konferencji odbędą się także dwie debaty, a przed rozpoczęciem oficjalnego wydarzenia, uczestnicy zaproszeni są na występ artystyczny w Filharmonii Lubelskiej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się w dniach 7-9 października 2019 w Państwowym Muzeum na Majdanku, które jest również organizatorem wydarzenia

Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin
Lubelskie

E-mail: konferencja@majdanek.eu