„W stulecie związków polityki i sportu”

„W stulecie związków polityki i sportu”

„W stulecie związków polityki i sportu” to temat interdyscyplinarnej konferencji naukowej, która powstała w ramach obchodów 100-lecia powstania państwa polskiego, przypadających na lata 2018-2019. W 2019 roku przypada również setna rocznica powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Pod koniec I wojny światowej powszechne było wykorzystywanie sportu przez polityków do własnych działań propagandowych. Było to spowodowane wzrastającym znaczeniem tej dziedziny wśród ludzi. Sukcesy sportowe skutkowały dużym oddziaływaniem na stosunki społeczne i ekonomiczne. Korzyści płynące z upowszechniania sportu wśród mas zauważyły również władze. Polityka zaczęła wywierać coraz większy wpływ na ruch olimpijski. Przykładem mogą być pierwsze Igrzyska Olimpijskie zorganizowane po zakończeniu Wielkiej Wojny w 1920 roku w Antwerpii. Powierzenie organizacji tak ważnej imprezy było sposobem na zrekompensowanie strat politycznych, moralnych i finansowych.

Na konferencji uczestnicy postarają się znaleźć odpowiedzi na następujące zagadnienia:
• Jakie były i są uwarunkowania powiązań sportu i polityki?
• Czy zjawisko upolitycznienia sportu można zamknąć w określonych ramach geograficznych i czasowych, czy należy je uznać za zjawisko powszechne w wymiarze temporalnym, jak i terytorialnym?
• W jaki sposób polityka oddziaływała na sport w przeszłości i jak się to dzieje współcześnie?

Udział w konferencji jest płatny: 300 zł:
• wydanie artykułu w monografii wieloautorskiej lub w czasopiśmie naukowym,
• przerwy kawowe,
• udział w uroczystej kolacji.

Konferencja odbędzie się 6 maja na Stadionie Miejskim w Łodzi.

Piłsudskiego 138
92-300 Łódź
Łódzkie

Organizatorami wydarzenia są:
• przewodniczący konferencji: dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ,
• sekretarze konferencji: dr Magdalena Rekść – mreksc@uni.lodz.pl, dr Rafał Jung – rjung@uni.lodz.pl, dr Michał M. Kobierecki – michal.kobierecki@gmail.com
E-miał: rjung@uni.lodz.pl