VII Krajowe Sympozjum Naturalne i Syntetyczne Produkty Zapachowe i Kosmetyczne

VII Krajowe Sympozjum Naturalne i Syntetyczne Produkty Zapachowe i Kosmetyczne

VII Krajowe Sympozjum Naturalne i Syntetyczne Produkty Zapachowe i Kosmetyczne to wydarzenie, które odbywa się od 1996 roku.

Jest jedynym na skalę krajową spotkaniem przedstawicieli środowisk naukowych oraz przemysłu zainteresowanych tematyką, która obejmuje: izolowanie, syntezę, analizę składu, określanie struktury, właściwości biologiczne oraz zastosowanie naturalnych i syntetycznych związków zapachowych, aromatów spożywczych oraz surowców i produktów kosmetycznych.

Udział w konferencji jest płatny. Do 30.04.2018:

  • pracownicy – 700 zł,
  • studenci – 550 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 02.07-04.07.2018 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego.

Rogowska 26

91-529 Łódź

Łódzkie

E-mail: nspzk@info.p.lodz.pl

Organizatorem konferencji jest Politechnika Łódzka (Instytut Podstaw Chemii Żywności).

Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź

Łódzkie

tel. (42)631-34-10