MIĘDZY TEORIĄ A SZTUKĄ

MIĘDZY TEORIĄ A SZTUKĄ

MIĘDZY TEORIĄ A SZTUKĄ FILOZOFICZNO-BIOETYCZNA PROBLEMATYKA CIELESNOŚCI I JEJ AUDIOWIZUALNE REPREZENTACJE – wydarzenie będzie podzielone na dwie części:

• zagadnienia cielesności z perspektywy filozoficznej/bioetycznej oraz z perspektywy filmoznawczej, sztuk audiowizualnych oraz bodyart’u i bioart’u,
• referaty interdyscyplinarny.

Tematy, które można poruszyć na konferencji to:
• integralność/dezintegracja ciała poddawanego procedurom medycznym,
• wizerunki kobiecej cielesności w medycynie,
• kobieta/ciało kobiety jako podmiot/przedmiot procedur medycznych w reprodukcji wspomaganej,
• ciało w stanie terminalnym,
• ciało cierpiące/ciało jako przedmiot działań analgetycznych,
• ciało uporczywie terapeutyzowane,
• ciało martwe/zwłoki/trup w dyskursie medycznym /filozoficznym/ estetycznym/ filmowym,
• medyczna/kulturowa/ estetyczna konstrukcja ciała,
• ciało normalne/nienormalne,
• ciało nienormatywne jako obcy/inny w dyskursie filozoficznym, kulturoznawczym, artystycznym,
• doskonalenie gatunku ludzkiego: cyborg/transczłowiek/postczłowiek.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 marca 2019 w Auli 1000 Centrum Kliniczno-Dydaktyczne.

ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
Łódzkie

Organizatorem konferencji jest Zakład Bioetykidr (hab. Monika Michałowska, dr Anna Alichniewicz)
E-mail: monika.michalowska@umed.lodz.pl