Konferencja „Różne twarze wykluczenia”

Konferencja „Różne twarze wykluczenia”

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Różne twarze wykluczenia” to wydarzenie zorganizowane z myślą o polskich i zagranicznych naukowcach, a także praktykach pracujących z osobami znajdującymi się z wielu powodów na marginesie życia społecznego.

Na konferencji nastąpi wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń odnośnie filozoficznych, historycznych i społeczno–kulturowych aspektów marginalizacji.

Na konferencję można zgłaszać własne publikacje, które zostaną umieszczone w czasopiśmie naukowym. Wystąpienia mogą trwać nie więcej niż 20 minut. Konieczne jest przygotowanie abstraktu na maksymalnie 150 słów w języku polskim lub angielskim. Chęć udziału w konferencji należy zgłosić do 20 maja 2018 roku poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Konferencja odbędzie się 26 czerwca 2018 roku na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Pomorska 46/48
91-804  Łódź
Łódzkie

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

Pomorska 46/48
91-804  Łódź
Łódzkie

Tel: 694395269
E-mail: knd.wnow.ul@gmail.com