Kreatywność językowa w komunikacji internetowej

Kreatywność językowa w komunikacji internetowej

Kreatywność językowa w komunikacji internetowej to studencko-doktorancka ogólnopolska konferencja naukowa, której celem jest omówienie badań dotyczących wykorzystania języka w sieci. Język został osadzony w bogatym zagadnieniu, jakim jest kreatywność. Rozpatrzony zostanie aspekt leksykalny, składniowy, tekstograficzny oraz graficzny.

Konferencja ta jest kontynuacją rozważań nad językiem, które miały miejsce w maju 2014 roku oraz w kwietniu 2016 roku. Wtedy zostały zorganizowane konferencje odpowiednio: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej.

Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

  • kreatywność językowa a typ komunikacji internetowej (konwersacyjny,
    korespondencyjny, hipertekstowy),
  • kreatywność językowa a leksyka internetowa,
  • kreatywność językowa a gatunki internetowe,
  • portal społecznościowy jako narzędzie współczesnej komunikacji,
  • marketing, reklama i PR w Internecie.

Udział w konferencji jest płatny: 150 zł. Udział w konferencji należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go na adres e-mail: knj.lodz@gmail.com do 30 stycznia 2018 roku. Koszt uczestnictwa w konferencji obejmuje:

  • materiały konferencyjne,
  • przerwę kawową,
  • publikacje o charakterze monograficznym.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 marca 2018 roku na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Filologicznym.

ulPomorska 171/173

90-236 Łódź

Łódzkie

Tel: +48 42 665 51 06 lub +48 42 665 52 54

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Językoznawców.

E-mail: knj.lodz@gmail.com