Zarządzanie informacją w organizacji

Zarządzanie informacją w organizacji

XV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie informacją w organizacji: metodologia, narzędzia, praktyka” to konferencja, której tematem przewodnim będzie zarządzanie informacją w organizacjach społeczeństwa wiedzy.

Konferencja będzie atrakcyjna zarówno dla studentów i doktorantów, jak i dla adeptów nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i technicznych.

Głównymi tematami omawianymi na konferencji będą:

  • Zarządzanie informacją i wiedzą w przedsiębiorstwach.
  • Zarządzanie informacją i wiedzą w organizacjach pożytku publicznego.
  • Zarządzanie informacją i wiedzą w państwie.
  • Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy.
  • Informacyjny paradygmat organizacji.
  • Rynek informacji i rynek wiedzy.
  • Audyt informacyjny w organizacji.
  • Warsztat profesjonalisty informacji w organizacji.
  • Nowoczesne technologie w zarządzaniu informacją w organizacji.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania tematów wystąpień drogą elektroniczną (prezentacja o charakterze naukowym do 20 minut).  Jest to możliwe do 30 listopada 2018 roku. 3 grudnia 2018 roku zostanie ogłoszona lista prelegentów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2018 roku w godzinach 9:00-18:00 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. St. Łojasiewicza 4
30-348  Kraków
Małopolskie

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, Kraków
30-348  Kraków
Małopolskie

Tel: 733524184
E-mail: knsinibuj@gmail.com