„Wokół humanistyki: Szaleństwo”

„Wokół humanistyki: Szaleństwo”

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wokół humanistyki: Szaleństwo” to wydarzenie skierowane do studentów i doktorantów specjalizujących się w interdyscyplinarnych i międzyobszarowych badaniach o tematyce szaleństwa i obłędu.

Konferencja będzie szczególnie interesująca dla osób działających w obszarze:
• humanistyki i nauk społecznych,
• humanistyki medycznej,
• nauk prawnych.

Organizatorzy zachęcają do przesyłania referatów, a każde wystąpienie może trwać maksymalnie 20 minut. Abstrakt powinien liczyć 150 – 250 słów.

Udział w konferencji jest płatny: 200 zł:
• koszty organizacji konferencji,
• materiały konferencyjne,
• wyżywienie w dniu wygłoszenia referatu,
• bankiet.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia w Krakowie.

Organizatorami konferencji są:
• Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UJ,
• Rada Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ,
• KNS MISH UJ.
E-mail: wokolhumanistyki@uj.edu.pl