Popkultura. Teksty, praktyki, interpretacje

Popkultura. Teksty, praktyki, interpretacje

Popkultura. Teksty, praktyki, interpretacje – interdyscyplinarna konferencja będzie dotyczyła szeroko pojętej kultury popularnej w kontekstach społecznych, medialnych, artystycznych, pedagogicznych, psychologicznych i politycznych.

Głównymi tematami omawianymi na konferencji będą:
• popkultura a ideologia,
• popkultura a kapitalizm i konsumpcja,
• społeczny i wspólnotowy wymiar kultury popularnej,
• kultura popularna jako przestrzeń różnicy, dominacji i konfliktu,
• kultura popularna – globalna czy lokalna?,
• historia kultury popularnej,
• praktyki kultury fanowskiej,
• kultura popularna a wyzwania pedagogiki,
• intertekstualność i podwójne kodowanie w tekstach kultury popularnej,
• relacje kultury popularnej z kulturą „wysoką”, awangardową, artystyczną,
• relacje fanów i przemysłu kulturowego,
• badania kultury popularnej – metodologie, tradycje i wyzwania.

Do udziału w konferencji zachęcani są:
• studentki i studentów,
• doktorantki i doktorantów,
• pracownice i pracowników naukowych,
• osoby spoza środowiska akademickiego.

Uczestnicy konferencji mogą przesyłać propozycje referatów omawiających tematy związane z kinem, serialami, muzyką, literaturą, komiksami, grami video, czy kulturą internetu.

Udział w konferencji jest płatny: 295 zł. W tym:
• materiały konferencyjne,
• catering,
• obiad w dniu referatu,
• publikację artykułu w recenzowanej monografii naukowej w wersji elektronicznej.

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 września 2019 na Wydziale Humanistycznym AGH.

Antoniego Gramatyka 8A
30-071 Kraków
Małopolskie

Organizatorami konferencji są:
• Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH,
• redakcja Amor Fati,
• Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”
E-mail: fundacjaddkk.krakow@gmail.com