Konferencja „Mediator – zawód przyszłości”

Konferencja „Mediator – zawód przyszłości”

Mediator – zawód przyszłości to ogólnopolska konferencja naukowa, której głównym tematem będą kluczowe zagadnienia związane z rozwojem ADRów.

Okazuje się, że bez dobrych mediatorów mediacja nie ma szans na powodzenie. Dyskusja będzie podzielona na trzy panele:

  • Instytucjonalizacja zawodu mediatora.
  • Zmiany w zawodzie mediatora, które może nieść za sobą rozwój nowoczesnych technologii, w szczególności On-line Dispute Resolution.
  • Jakie wyzwania dla zawodu mediatora tworzy mediacja w kodeksie postępowania administracyjnego?

W obrębie tych zagadnień należy również przygotować abstrakty, które będą odpowiedzią na postawione pytania, a także początkiem dyskusji. Przygotowane referaty powinny dotyczyć wąskiego zagadnienia. Będą oceniane przez Radę Naukową Konferencji na zasadzie jednolitych kryteriów, w tym w szczególności oryginalności głosu, jego merytorycznego uzasadnienia oraz poparcia naukowego. Abstrakty można dosyłać do 3 kwietnia 2018 roku.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów, absolwentów szkół wyższych zainteresowanych mediacjami, a także do mediatorów.

Udział w konferencji jest płatny: 80 lub 180 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maj 2018 roku w Krakowie.

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP UJ.

konferencja.adr@gmail.com