Jak zbudować efektywne zespoły pracy?

Jak zbudować efektywne zespoły pracy?

Obecnie, ze względu na realne korzyści, większość firm kładzie duży nacisk na organizowanie spotkań i konferencji biznesowych, dotyczących ekonomii, organizacji i zarządzania. W czasie wykładów i dyskusji podejmowane są tematy ważne dla każdego menadżera i biznesmena. Uczestnictwo w takich spotkaniach umożliwia wymianę doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy.

Jak przetrwać burze zmian w organizacji?

Konferencja biznesowa o takim temacie odbędzie się w Krakowie. Poruszona tam zostanie tematyka trudnych zmian stojących przed organizacjami oraz sposobów przygotowania się na te zmiany. Jedną z metod, o których będzie mowa jest tzw. metoda GPO (Gestalt w Organizacji). Jest to nowa metoda polegająca nie tylko na budowaniu motywacji wśród pracowników, ale również wyrabianiu poczucia identyfikacji z firmą i własnej odpowiedzialności za nią. Przynosi ona liczne korzyści zarówno dla ogólnie pojętej organizacji, a także dla managera i pracownika.

Gościem specjalnym konferencji będzie Holender Frans Meulmeester, który jest wykładowcą Szkoły Gestalt w Organizacjach (GPO) oraz członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Jego seminaria na temat psychoterapii Gestalt są znane i cenione w całej Europie.

Na koniec kilka szczegółów. Jak już wiadomo będzie to konferencja w Krakowie. Odbędzie się 21 czerwca 2018r. Dokładny adres to:
HOTEL PARK INN
Monte Cassino 2
30-337 Kraków
woj. małopolskie
Organizatorem jest Instytut Gestalt
ul. Gwarna 2B
30-693 Kraków
woj. Małopolskie
Opłata wynosi 1800 zł.