Handel zagraniczny i przedsiębiorczość międzynarodowa we współczesnej gospodarce

Handel zagraniczny i przedsiębiorczość międzynarodowa we współczesnej gospodarce

XXIII Ogólnopolska Konferencja „Handel zagraniczny i przedsiębiorczość międzynarodowa we współczesnej gospodarce” to wydarzenie zorganizowane z okazji jubileuszu prof. zw. dr hab. Stanisława Wydymusa. Na konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące:

  • tradycji i innowacji w handlu międzynarodowym,
  • internacjonalizacji przedsiębiorstw,
  • wyzwań współczesnej gospodarki światowej,
  • problemów współczesnych finansów międzynarodowych,
  • procesów europeizacji, dezintegracja i integracja Unii Europejskiej.

Konferencja odbędzie się w 20 listopada 2017 roku. Za udział w konferencji należy uiścić opłatę w wysokości 850 zł.

Organizatorem konferencji jest Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27,

31-510 Kraków

Małopolskie

E-mail: konferencja.khz@uek.krakow.pl