Człowiek w świecie technologicznym

Człowiek w świecie technologicznym

Człowiek w świecie technologicznym to ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa, której celem jest wykorzystanie zdalnego środowiska Academica Electronica do stworzenia żywej dyskusji poświęconej akademickiemu podejściu do współczesnego człowieka w świecie technologicznym.

Konferencja została stworzona z myślą o czynnych naukowcach z różnych dziedzin nauki, m.in. dla filozofów kultury, ontologów światów wirtualnych, estetyków, etyków, kognitywistów, socjologów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych. Dzięki tej konferencji, może zostać zintegrowane całe środowisko naukowe, które jest zainteresowane relacją człowieka z nowymi technologiami.

Uczestnicy konferencji mogą wygłosić referaty na około 20 minut. Abstrakty można przesyłać do 16 maja 2018 roku według załączonego wzoru.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się w sposób zdalny. Także wygłaszanie referatów odbędzie się w taki sposób. Dla osób, które nie mają możliwości wygłoszenia referatu ze względów technicznych, będzie możliwość wygłoszenia referatu w Krakowie, w Instytucie Filozofii UJ przy ulicy Grodzkiej 52.

Organizatorem konferencji jest Sekcja Filozofia Techniki KNSF UJ.

ul. Grodzka 52

31-044 Kraków

Małopolskie

Konferencja odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku.

E-mail: sekcjafilozofiitechniki@gmail.com