SPOŁECZEŃSTWO – PRACA – KONSUMPCJA

SPOŁECZEŃSTWO – PRACA – KONSUMPCJA

„SPOŁECZEŃSTWO – PRACA – KONSUMPCJA. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia” to konferencja, na której zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Problematyka pracy młodego pokolenia.
 • Przedsiębiorczość i własność w ocenie młodego pokolenia.
 • Wpływ świadomości ekonomicznej na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 • Emigracja zarobkowa młodych osób.
 • Konsumpcja.

Udział w konferencji jest płatny:

 • pełne uczestnictwo: 300 zł,
 • niepełne uczestnictwo: 250 zł.

Konferencja odbędzie się 7 listopada 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Administracyjnej.

Bankowa 11a

40-007 Katowice

Śląskie

Organizatorami konferencji są:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach: Instytut Socjologii,  Zakład Socjologii Ogólnej,
 • University of Ostrava: Faculty of Arts, Department of Sociology,
 • Constantine the Philosopher University in Nitra: Faculty of Philosophy, Department of Sociology,
 • Szent István University in Gödöllő: Faculty of Economic and Social Sciences.

E-mail: monika.zak@us.edu.pl