meeTech #8

meeTech #8

meeTech #8 to wydarzenia skierowane do osób zainteresowanych IT, podczas którego można będzie pozyskać wiedzę, jak i się nią podzielić. Spotkanie ma charakter paneli dyskusyjnych, warsztatów, prezentacji, a także krótkich wystąpień.

Głównymi zagadnieniami omawianymi na konferencji będą:
• programowanie,
• UI/UX,
• testowanie oprogramowań,
• architektura i bezpieczeństwo IT,
• chmura,
• SI,
• rozwój kompetencji miękkich w środowisku IT.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się 18 kwietnia 2019 roku o godz. 17:00 w siedzibie ING Tech Poland, które jest również organizatorem tego wydarzenia.

Konduktorska 35
40-155 Katowice
Śląskie