Kongres Wyzwań Zdrowotnych

Kongres Wyzwań Zdrowotnych

III edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) to wyjątkowa debata o zdrowiu mająca na celu rozpatrzenie wielu ważnych kwestii dotyczących zdrowia.

Debaty będą dotyczyły:

  • kształcenia przeddyplomowego,
  • profilaktyki chorób,
  • postępu technologicznego w medycynie,
  • opieki nad chorymi z powikłaniami,
  • telemedycyny,
  • rozwoju technologii informatycznej w medycynie.

Kongres został zaplanowany na 8.03.2018-10.03.2018. Odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Plac Sławika i Antalla 1

40-166 Katowice

Tel: 32 438 40 30