„Ewolucja terroryzmu w okresie pozimnowojennym”

„Ewolucja terroryzmu w okresie pozimnowojennym”

„Ewolucja terroryzmu w okresie pozimnowojennym – nowe metody, środki, taktyki działań” to temat konferencji, która będzie interesująca dla wszystkich osób zainteresowanych zjawiskiem terroryzmu i jego negatywnego wpływu na społeczeństwo.

Terroryści zmieniają sposoby komunikacji, transportu, propagandy, ataków i walki, które stale ulepszają. Stanowią bardzo duże zagrożenie dla międzynarodowego społeczeństwa. Spotkanie pomoże rozważyć następujące zagadnienia:
• Czy lata 20te XXI w. przyniosą nam większe zagrożenia?
• Czy istnieje szansa na powstrzymanie terroryzmu?
• Jaki wpływ na społeczeństwo ma terroryzm?

Udział w konferencji jest płatny:
• Członek Koła: 40 zł
• Student/Doktorant UŚ: 50 zł
• Student/Doktorant spoza UŚ: 60 zł
W cenie:
• zestaw konferencyjny,
• kącik kawowy,
• ciepły posiłek.

Konferencja odbędzie się 9 maja 2019 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

ulica Bankowa 11
40-007 Katowice
Śląskie

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
E-mail: knsm@us.edu.pl