Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP?

Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP?

„Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP?” to temat warsztatów, których celem jest wypracowanie stanowiska pozwalającego na poprawę efektywności gospodarczej w zakresie recyclingu odpadów opakowaniowych. Omówione zostaną aspekty prawne, ekonomiczne, techniczne, a także dobre praktyki.

Warsztaty odbędą się w języku polskim oraz angielskim. Organizatorzy zapewniają dostęp do tłumaczy symultanicznych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Są one organizowane jako lokalne wydarzenie w ramach inicjatywy unijnej „EU Industry Days” 2019.

Warsztaty odbędą się 26 marca 2019 roku w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
Śląskie

Organizatorami wydarzenia są:
• Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
• Projekt EREK,
• Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
• Industry Days 2019.