Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo

Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo

Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo – osiągnięcia i wyzwania w 70. rocznicę ogłoszenia powszechnej deklaracji praw człowieka to konferencja, na której nastąpi wymiana doświadczeń i wyników badań między wiodącymi naukowcami akademickimi, w celu szerszego rozpatrzenia kwestii dotyczących Praw Człowieka i Bezpieczeństwa Człowieka w wielokulturowej Europie.

Udział w konferencji będzie atrakcyjny dla:

 • przedstawicieli nauk społecznych,
 • przedstawicieli nauk humanistycznych,
 • prawników,
 • historyków,
 • filozofów,
 • socjologów,
 • teologów i psychologów,
 • pedagogów,
 • politologów,
 • lekarzy,
 • przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie, pracy socjalnej.

Udział w konferencji jest płatny:

 • Uczestnictwo pełne 600 zł.
 • Uczestnictwo bez publikacji 250 zł.
 • Publikacja bez uczestnictwa w konferencji 450 zł.

Opłata obejmuje:

 • uczestnictwo w programie merytorycznym konferencji,
 • przerwy kawowe,
 • kolację,
 • koszt publikacji.

Zainteresowany osoby mogą przesyłać publikacje do 30 grudnia 2018 roku na adres: prawaczlowieka70@gmail.com.

Konferencja odbędzie się 19 listopada 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności.

Pl. Solidarności 1

80-863 Gdańsk

Pomorskie

Organizatorami wydarzenia są:

 • prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kozłowski (Akademia Pomorska),
 • dr Daria Bieńkowska (Akademia Pomorska, Kancelaria prawna dr Daria Bieńkowska),
 • Współpraca: Europejskie Centrum Solidarności

E-mail: prawaczlowieka70@gmail.com