Perspektywy sportu w społeczeństwie ponowoczesnym

Perspektywy sportu w społeczeństwie ponowoczesnym

„Perspektywy sportu w społeczeństwie ponowoczesnym – od wspólnoty do komercjalizacji” to konferencja, na której zostanie przeprowadzona analiza współczesnego społeczeństwa w kontekście sportu.

Na konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Sport a kultura konsumpcji.
 • Sport a kapitalizm.
 • Sport i ekonomia polityczna.
 • Sport a poszukiwanie znaczeń.
 • Sport a tożsamość.
 • Sport i kultura fitness.
 • Sport i ciało.
 • Sport i zdrowie.
 • Sport i ruchy protestu.
 • Sport i ideologie polityczne.
 • Sport i płeć.
 • Sport i media.
 • Sport a zmiana społeczna.
 • Sport a doping.
 • Sport i kibice.
 • Sport i technologia.
 • Sport a ruch olimpijski.
 • Sport a wykluczenie społeczne.

Udział w konferencji jest płatny: 200 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 06.11-07.11.2018 na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Nauk Społecznych.

Jana Bażyńskiego 4

80-312 Gdańsk

Pomorskie

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Gdański, Sekcja Socjologii Sportu PTS.

Jana Bażyńskiego 4

80-312 Gdańsk

Pomorskie

E-mail: perspektywysportu@gmail.com