III Kongres Edukacji Medialnej

III Kongres Edukacji Medialnej

III Kongres Edukacji Medialnej to wydarzenie, które odbędzie się pod hasłem: Edukacja medialna w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Nowe technologie a solidarne i pluralistyczne społeczeństwo?”

Omówione na nim zostaną aktualne, ważne zagadnienia, które dotyczą wykorzystania nowych technologii w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą:

 • rola edukacji medialnej wobec postępującej algorytmizacji oraz technologizacji,
 • nowe technologie jako narzędzia kontroli społecznej i politycznej,
 • trolling internetowy, hejting, mowa nienawiści w mediach społecznościowych,
 • formy manipulacji i dezinformacji online, w tym propaganda komputacyjna,
 • obrona przed fake news,
 • działania edukacji medialnej na rzecz budowania solidarnego i demokratycznego społeczeństwa,
 • programowanie – nowe umiejętności obywatelskie?
 • korzystanie z technologii na rzecz społeczności lokalnych,
 • narzędzia mobilne – platformy aktywności społecznej,
 • edukacja interaktywna – nowe pokolenia, nowe interfejsy komunikowania,
 • (cyfrowa) edukacja kulturalna – nowe narzędzia i metody.

Uczestnictwo w konferencji jest płatne: 100-400 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 25.10-26.10.2018 w Gdańsku oraz Gdyni.

Organizatorami wydarzenia są:

 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej,
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

E-mail: KongresEdukacjiMedialnej@gmail.com