„To be or not to be… – czyli czas na nową mobilność”

„To be or not to be… – czyli czas na nową mobilność”

„To be or not to be… – czyli czas na nową mobilność” to konferencja, której celem jest omówienie zagadnień związanych z mobilnością.

Wydarzenie to jest niezwykłą okazją do przeprowadzenia rozmów z partnerami biznesowymi i wymiany poglądów na temat nowej mobilności. Celem konferencji jest zbudowanie środowiska zainteresowanego mobilnością. Głównymi tematami poruszanymi na konferencji będą:

 • Nowa mobilność w polskiej rzeczywistości,
 • Wizja aglomeracji miejskiej za 30 lat Projektowanie miast – urbanistyka,
 • Transport miejski – zbiorowy, carsharing, rower,
 • Elektromobilność i paliwa alternatywne,
 • Wydarzenie zwieńczy koncert Grupy MoCarta.

Konferencja przewidziana jest dla 100 uczestników, wśród których znajdą się:

 • władze miasta Gdańska i województwa Pomorskiego,
 • przedsiębiorcy,
 • przedstawiciele największych koncernów z sektora energetycznego, motoryzacyjnego oraz petrochemicznego,
 • delegacji miast Tallina oraz Drezna – prekursorzy rewolucyjnych projektów w dziedzinie mobilności.

Współorganizatorem wydarzenia jest profesor Stephan Rammler, doradca wielu największych niemieckich firm i instytucji rządowych w zakresie nowej mobilności oraz autor poczytnych książek dotyczących przyszłości.

Udział w konferencji jest płatny: 900 zł + VAT.

Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2019 roku w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.

Wojciecha Bogusławskiego 1

80-818 Gdańsk

Pomorskie

Tel: 58 351 01 01

Organizatorami wydarzenia są:

 • windhunter mobility,
 • Zemmrich Consult, Ziarko & Partners Legal & Tax.

E-mail: info@windhuntermobility.com