Strategie jednostki w cyberprzestrzeni. Immersja, ekstensja czy alternatywa?

Strategie jednostki w cyberprzestrzeni. Immersja, ekstensja czy alternatywa?

Strategie jednostki w cyberprzestrzeni. Immersja, ekstensja czy alternatywa? to studencko-doktorancka Ogólnopolska Konferencja Naukowa, na której zostanie omówiona cyberprzestrzeń, strategie adaptacyjne, pojęcia struktury społecznej w cyberprzestrzeni oraz wiele innych zagadnień.

Na konferencji omówionych zostanie szczegółowo 5 bloków tematycznych:

  • refleksja teoretyczna – przegląd możliwości zastosowania poszczególnych teorii w badaniach cyberprzestrzeni oraz jej wpływu na zmiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach,
  • analiza praktyczna – jak zachowujemy się w cyberprzestrzeni,
  • social media –media społecznościowe i ich oddziaływaniu na jednostki,
  • marketing –wpływ gry rynkowej na kształtowanie rzeczywistości wirtualnej,
  • realna przestrzeń społeczna a określone działania w cyberprzestrzeni.

Na konferencję można zgłaszać się do 22 kwietnia 2018 roku.

Udział w konferencji jest płatny dla uczestników aktywnych: 75 zł, w tym materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.

Bierni uczestnicy konferencji nie ponoszą żadnych opłat wstępnych. Zostaje im zapewniona przerwa kawowa.

Konferencja odbędzie się 26 maja 2018 roku na Wydziale Historyczno-Socjologiczny

Plac NZS 1
15-420  Białystok
Podlaskie 

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Socjologiczno-Antropologiczne

ul. Plac NZS 1
15-420  Białystok
woj. Podlaskie

Tel: 793-282-170
E-mail: cyberprzestrzen.knsa@gmail.com