Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych

Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych

Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych w związku z członkostwem w Unii Europejskiej to główny temat konferencji, której celem jest ustalenie współczesnych wyzwań stojących przed prawem międzynarodowym i europejskim dotyczących aspektu członkowska w Unii Europejskiej. Problemy te stają się wyzwaniem zarówno dla polityków, jak i ludzi nauki.

Wyniki badań pokazują, że warto konfrontować stanowiska różnych państw, ponieważ może to przynieść wiele korzyści zarówno politycznych, jak i naukowych.

Obecnie potrzebna jest dyskusja dotycząca regulacji prawnych we wspólnych dla wszystkich członków Unii Europejskiej dziedzinach, czyli polityce, kulturze, ekonomii i administracji.

Udział w konferencji jest płatny: 300-350 zł.

Konferencja odbędzie się 27 października 2018 roku w Audytorium Primum.

Traugutta 61
26-630 Radom
Mazowieckie

Organizatorem wydarzenia jest Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

Romualda Traugutta 61
26-630 Radom
Mazowieckie
E-mail: konferencja2018@wsh.pl