V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury

V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury

V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury. Bezpieczeństwo dóbr kultury to wydarzenie, na którym zostaną przeanalizowane obowiązujące normy prawne, a także sposoby ich realizacji w zakresie zachowania bezpieczeństwa dóbr kultury.

Na konferencji zostanie również wskazane, jakie trzeba będzie wprowadzić w przyszłości unormowania prawna, aby dziedzictwo kultury przetrwało dla kolejnych pokoleń.

Udział w konferencji będzie interesujący dla:

  • prawników,
  • administratywistów,
  • specjalistów nauki o bezpieczeństwie,
  • archiwistów, muzealników,
  • historyków,
  • historyków sztuki,
  • konserwatorów,
  • kulturoznawców.

Udział w konferencji jest płatny: 200 zł.

Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku w Centrum Konferencyjnym UWM.

Dybowskiego 1
10-719  Olsztyn
Warmińsko – Mazurskie

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA UWM

ul. Dybowskiego 1
10-710  Olsztyn
Warmińsko – Mazurskie

Tel: 532121905
E-mail: konferencja.ochrona@gmail.com