Nowoczesne techniki pokonywania obiekcji finalizacji sprzedaży

Nowoczesne techniki pokonywania obiekcji finalizacji sprzedaży

Odbywające się regularnie ekonomiczne konferencje w Częstochowie przyciągają grono ważnych osobistości ze świata biznesu. Nie inaczej jest w przypadku szkolenia zatytułowanego „Nowoczesne techniki pokonywania obiekcji finalizacji sprzedaży”.

Tematem konferencji będzie poprawne kreowanie autopromocji oraz sztuka prowadzenia rozmowy z klientem w stosunkach handlowych. Organizatorzy zjazdu zaznaczają, że to bezpośrednia konfrontacja na linii sprzedawca-klient decyduje o powodzeniu całej transakcji. W programie imprezy znajdują się:
– nauka wywierania wpływu na zachowanie klienta,
– kurs interpretacji oraz samokontroli w posługiwaniu się mową ciała,
– wykład dot. technik budowania relacji interpersonalnych,
– kurs sztuki panowania nad emocjami,
– wskazówki dot. rozpoznawania danych typów klienta.

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorców, których praca polega przede wszystkim na prowadzeniu rozmów ze swoimi klientami. Jest to zatem przydatne szkolenie np. dla:
– agentów ubezpieczeniowych,
– reprezentantów handlowych,
– mediatorów.

Wydarzenie organizują prestiżowe agencje Brian Tracy International oraz 360 Smart Business Consulting.

Miejscem organizacji spotkania jest hotel konferencyjny Scout w Częstochowie.

Ceny biletów kształtują się w zakresie 170-490 PLN.

Impreza odbędzie się 19 czerwca.