Samodzielność i wspólnota

Samodzielność i wspólnota

„Samodzielność i wspólnota” to konferencja, która została zorganizowana w związku ze stuleciem wywalczenia praw wyborczych dla Polek. Odzyskanie suwerenności państwowej w 1918 roku było jednocześnie ważnym etapem budowania społeczeństwa polskiego z uwzględnienie obydwu płci. Konferencja zwróci uwagę na szeroki kontekst tych praw.

Podstawowymi tematami poruszanymi na konferencji będą:

  • walka kobiet o prawa wyborcze na świecie/w Europie/Polsce w okresie rozbiorów,
  • batalie kobiet o prawo do uczenia się i nauczania na uniwersytetach oraz wykonywania specjalistycznych zawodów,
  • biografie/autobiografie emancypantek i emancypantów działających na rzecz równych praw oraz równych szans kobiet i mężczyzn,
  • bunt przeciw tradycyjnym wzorcom, esencji i binarnemu porządkowi ze względu na płeć,
  • klasy, rasy, światopoglądy, orientacje seksualne, wiek w dyskusjach feministycznych,
  • „matka narodu”, „matka Polski”, „matka Polka”, „wolna Polska”, „wolna Polka”, czyli o tym, co dzieje się w sztuce,
  • różne sposoby definiowania pojęć: „wolność”, „równość”, „samostanowienie”, „wspólnotowość”.

Przedstawione zostaną także przykłady mężczyzn, którzy przyczynili się do umacniania pozycji kobiet w świecie polityki, jak i w przestrzeni społecznej.

Udział w konferencji jest płatny: 300 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 15.10-16.10.2018 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ul. Kostrzewskiego 5-7

62-200 Gniezno

Wielkopolskie

Organizatorami wydarzenia są:

  • Zakład Kultury Współczesnej i Multimediów

prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska – kierowniczka Zakładu

prof. UAM dr hab. Maria Tomczak

prof. UAM dr hab. Marek Kaźmierczak

  • Doktoranci:

mgr Ewelina Szurgot-Prus