Polityka a sztuka. Instytucje – twórcy – działania

Polityka a sztuka. Instytucje – twórcy – działania

Polityka a sztuka. Instytucje – twórcy – działania to temat konferencji naukowej, podczas której uczestnicy postarają się znaleźć odpowiedź na pytanie: jak polityka wpływa na sztukę, a jak sztuka na politykę.

Trzeba mieć świadomość, że bez względu na autonomię artystów, sztuka pełni funkcje w różnych sferach życia społecznego, zarówno w ekonomii, interesach, władzy, jak i w potrzebach społecznych.

Na konferencji zostanie podjęta szeroko zakrojona dyskusja na następujące tematy:
• Polityka kulturalna państwa a sfera praktyk artystycznych.
• Polityka kulturalna UE w odniesieniu do sztuki.
• Modele finansowania kultury w krajach europejskich.
• Model polityki kulturalnej w Polsce.
• Artyści jako grupa interesów oraz przedmiot zainteresowania władzy politycznej.
• Artyści jako elity symboliczne w dyskursie politycznym.
• Polityczne i ideologiczne treści, konteksty i uwikłania praktyk artystycznych.
• Estetyczne formy i treści działań politycznych.
• Rola i znaczenie sztuki w systemach politycznych.
• Dyplomacja kulturalna i sztuka w stosunkach między państwami.
• Wolność wypowiedzi artystycznej.
• Teorie i metody badania związków sztuki i polityki.

Udział w konferencji jest płatny:
• 400 zł – czynne uczestnictwo,
• 200 zł – bierne uczestnictwo.

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 marca 2019 na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
Lubuskie

Organizatorami konferencji są:
• Uniwersytet Zielonogórski: Instytut Politologii,
• Uniwersytet Warszawski: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
• Uniwersytet Opolski: Instytut Politologii.