Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy

Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY: „Stulecie polskiej polityki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” to konferencja, która będzie atrakcyjna przede wszystkim dla naukowców, teoretyków i praktyków, przedstawicieli biznesu, władz samorządowych, podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych, wykładowców, doktorantów i studentów, osoby z niepełnosprawnościami oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

W konferencji wezmą udział naukowcy z Polki, jak i innych krajów.

Na konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Aktywizacja i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami – teoria i praktyka.
 • Funkcjonowanie systemów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie.
 • Finansowanie działań z zakresu aktywizacji zawodowej.
 • Społeczne i ekonomiczne korzyści i koszty systemów zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie.
 • Historyczne uwarunkowania aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie.
 • Przyszłość polskiego systemu aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
 • Zatrudnialność osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie.
 • Ścieżka rozwoju zawodowego osoby z niepełnosprawnością.
 • Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Zastosowanie narzędzi ICT w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Udział w konferencji jest płatny:

 • 350 zł – cena regularna,
 • 200 – cena dla osób niepełnosprawnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 18.10-19.10.2018 na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Szafrana 4

65-001 Zielona Góra

Lubuskie

Organizatorami konferencji są:

 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy,
 • Pełnomocnik Rektora UZ ds. Studentów Niepełnosprawnych,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 • Polskie Towarzystwo Profesjologiczne (PTP).