Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa

VII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa” to miejsce, w którym można będzie zaprezentować rezultaty badań, a także wymienić poglądy naukowe związane ze zmianami zachodzącymi we współczesnym społeczeństwie i w technologii.

Konferencja ma na celu także zintegrowanie środowiska naukowego.

Organizatorzy zachęcają do przygotowania publikacji w formie uproszczonych artykułów naukowych. Zostaną one opublikowane w następujących miejscach:

  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Lista B, 13 pkt., poz. 2490),
  • Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja (Lista B, 7 pkt., poz. 2062),
  • Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon (Lista B, 6 pkt., poz. 1754),
  • Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum (Lista B, 7 pkt., poz. 1401),
  • Komunikacja Publiczna (kwartalnik nieparametryzowany).

Udział w konferencji jest płatny tylko za czynne uczestnictwo: 590 zł, w tym wygłoszenie referatu wraz z publikacją artykułu w czasopiśmie.

Konferencja odbędzie się 22 czerwca 2018 roku w godzinach: 9:00-20:00 na Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Wolności 90
42-625 Ożarowice

Śląskie

Organizatorami wydarzenia są Politechnika Śląska w Gliwicach – Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych i Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej oraz Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach

ul. Wolności 90
42-625  Pyrzowice
Śląskie

Telefon: 667914391
E-mail: radoslaw.fel@o2.pl