Kontakty & Kontrasty 2019

Kontakty & Kontrasty 2019

Kontakty & Kontrasty 2019: Konceptualizacje kulturowe w języku, literaturze i przekładzie to temat konferencji, na której zostaną omówione następujące zagadnienia:

• Konceptualizacje charakterystyczne dla danej kultury i języka.
• Różnice międzykulturowe.
• Kognitywna, kulturowa i kontrastywna perspektywa językoznawcza.
• Aspekty socjolingwistyczne i aksjologiczne.
• Konceptualizacje kulturowe w nauczaniu i nabywaniu drugiego języka.
• Procesy tłumaczenia pisemnego i ustnego.
• Psycholingwistyka konceptualizacji kulturowych.
• Komunikacja międzykulturowa i dyskurs.
• Konceptualizacje kulturowe w literaturze.
• Tłumaczenie i interpretacja kultur w literaturze.
• Międzykulturowe zróżnicowanie konceptualizacji z perspektywy komparatystycznej.

Jest możliwość zgłoszenia własnego referatu związanego z powyższymi zagadnieniami.

Konferencja odbędzie się w dniach 1-3 kwietnia 2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

ul. Popiełuszki 4
62-510 Konin
Wielkopolskie

Organizatorem konferencji jest Katedra Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

E-mail: cc2019@konin.edu.pl