Inżynieria Przyszłości 2018

Inżynieria Przyszłości 2018

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa Inżynieria Przyszłości 2018 to forum wymiany poglądów i wiedzy młodych naukowców i przedsiębiorców na temat B+R prowadzonych przez podmioty gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze, centra i parki technologiczne, a także instytucje znajdujące się w otoczeniu biznesu.

Dzięki tej konferencji możliwe jest zintegrowanie środowiska naukowego i nawiązanie trwałej współpracy między światem nauki i biznesu. Konferencja pozwala na przedstawienie najnowszych trendów rozwojowych i osiągnięć naukowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań przemysłowych.

Udział w konferencji będzie atrakcyjny przede wszystkim dla przedstawicieli:

  • nauki,
  • biznesu,
  • samorządów,
  • organizacji pozarządowych.

Głównymi tematami poruszanym na konferencji będą:

  • innowacyjne systemy automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych,
  • zaawansowane hybrydowe technologie inżynierii materiałowej,
  • innowacyjne systemy wspomagania bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego,
  • zaawansowane techniki projektowania, wytwarzania i kontroli prototypowych maszyn i urządzeń technicznych,
  • systemy wspomagania innowacji w transferze wiedzy z nauki do gospodarki.

Udział w konferencji jest płatny: 150 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 maja 2018 roku w Hotelu Panorama.

Tarczyńska 109a
96-320 Mszczonów
Mazowieckie

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

ul. Pułaskiego 6/10
26-600  Radom
Mazowieckie

Tel: 48 3649211
E-mail: future.engineering@itee.radom.pl