„Filozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm zagadnień”

„Filozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm zagadnień”

„Filozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm zagadnień” to temat Konferencji Międzynarodowej będącej okazją do spotkania filozofów krajowych i międzynarodowych.

Przedmiotem konferencji ma być filozofia polska, zarówno twórczość oryginalna, jak i przekłady na język polski z innych języków, nowożytnych oraz klasycznych. Ustalony poziom językowy będzie tłem do tego, aby omówić trudności związane z przekazywaniem istotnych filozoficznych kwestii w odniesieniu do różnych kultur.

Filozofia może pełnić różne funkcje. Jedną z podstawowych jest służenie narodowej wspólnocie, zarówno poprzez przyswajanie treści uniwersalnych, jak i w kontekście wyrażania tych treści w języku obcym.

Udział w konferencji jest płatny: 300 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 maja w Instytucie Filozofii UJD, który jest również jej organizatorem.

ul. Armii Krajowej 36A
42-202 Częstochowa
Śląskie

E-mail: wsajdek@gmail.com
Tel: 34 361-39-46.