Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA 2018

Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA 2018

Zeszłotygodniowa Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA 2018 była drugą edycją wydarzenia pozwalającego na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z różnych dziedzin nauki. Dzięki możliwości zderzenia się z różnymi poglądami, była to szansa szansa na wypracowanie wspólnych wniosków, jak i na poszerzenie własnych horyzontów.

Celem konferencji było zintegrowanie środowiska naukowego i stworzenie miejsca idealnego do budowania zespołów badawczych. Na konferencji można było poszerzyć swój dorobek naukowy, jak i polepszyć swoje umiejętności związane z prezentacją poglądów.

Organizatorem konferencji jest Idea Knowledge Future.

ul. Ciernie
58-160  Świebodzice
Dolnośląskie

Telefon: 888 835 320
E-mail: tobiasz.wysoczanski@gmail.com.

Konferencja została zorganizowana w dniach 18.01-19.01.2018 w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa”.

Krzyżowa 7
58-112  Krzyżowa
Dolnośląskie

Uczestnictwo w konferencji był płatny: 300 zł.