Język-Nauka-Technika

Język-Nauka-Technika

Język-Nauka-Technika to konferencja, na której zdefiniowane zostaną metody badań języków specjalistycznych, szczególnie języka nauki i techniki.

Przedstawione zostaną praktyczne i teoretyczne problemy w ramach omawianego zagadnienia. W szczególności zostaną omówione:

  • rola i zadania nauczyciela języka-nauki-techniki,
  • specyfika zajęć i kursów języka-nauki-techniki,
  • znaczenie zastosowania materiałów autentycznych w nauczaniu języka-nauki-techniki,
  • ocena przydatności istniejących podręczników do nauczania języka-nauki-techniki,
  • typologia uczących się języka-nauki-techniki,
  • znaczenie analizy potrzeb w nauczaniu języka-nauki-techniki.

Jest także możliwość wygłoszenia 20-minutowego referatu w języku polskim lub angielskim.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się 16 czerwca 2018 roku. Nie jest jeszcze znana jej lokalizacja.

Organizatorem wydarzenia jest Politechnika Śląska, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii

Obcych.

ul. Hutnicza 9a
44-100  Gliwice
Śląskie

Tel: +48-32-400 39 51
E-mail: rk.konferencje@polsl.pl