III Letnia Szkoła Kognitywistyki „Umysł w kulturze”

III Letnia Szkoła Kognitywistyki „Umysł w kulturze”

III Letnia Szkoła Kognitywistyki „Umysł w kulturze” to wydarzenie, podczas którego będą prowadzone rozważania, w jakim stopniu zdolności poznawcze są uniwersalne, a w jakim wrodzone. Ważnym zagadnieniem będą badania porównawcze, kształtowane w obrębie odmiennych systemów językowych, filozoficznych i kulturowych.

W konferencji wezmą udział specjaliści z zakresu kognitywnych badań lingwistycznych i międzykulturowych;
• Prof. dr hab. Joanna Jurewicz (UW).
• Dr hab. Tomasz Stefaniuk (UMCS).
• Dr Grzegorz Polak  (UMCS).
• Dr Marcin Lisiecki (UMK).
• Dr Mateusz Kusio (Oxford University).
• Dr hab. Arkadiusz Gut, prof. nadz. KUL (KUL).

Udział w konferencji jest płatny: od 100 do 400 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 4-7 września 2019 w Domu Pracy Twórczej KUL w Rajchertówce.

ul. Puławska 94
24-120 Kazimierz Dolny
Lubelskie

Organizatorami konferencji są:
• Wydział Filozofii KUL i Wydział Filozofii i Socjologii UMCS,
• Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne,
• Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL.