„Górskie filozofowanie: Kim jesteś, człowieku XXI wieku?”

„Górskie filozofowanie: Kim jesteś, człowieku XXI wieku?”

V Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Górskie filozofowanie: Kim jesteś, człowieku XXI wieku?

Współczesna problematyka antropologiczna została zorganizowana po to, aby zjednoczyć w jednej przestrzeni przedstawicieli różnych ośrodków z całej Polski. Spotkanie ma sprzyjać wymianie poglądów i doświadczeń.

Głównym tematem tegorocznych rozważań będzie kim jest człowiek w XXI wieku. Konferencja będzie miała charakter seminaryjny. Podczas jej trwania odbędzie się 10-12 wystąpień trwających 20-30 minut. Po zakończeniu wystąpienia możliwe będzie podjęcie dyskusji na temat przedstawionych poglądów. Dla najlepszych referentów przewidujemy możliwość publikacji w 5-punktowym czasopiśmie naukowym „Filozofia. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”

Na konferencji omawiane będą m.in. następujące zagadnienia:

  • współczesne oblicza sporów bioetycznych,
  • kwestia aktualności religijnych i klasycznych filozoficznych koncepcji człowieka,
  • problematyka natury ludzkiej, w tym problematyka płci/płciowości,
  • idee praw człowieka; kwestia wolności, wolnej woli, racjonalności etc.,
  • miejsce sciencehumanities i filozofii we współczesnej antropologii.

Na zgłoszenia udziału w konferencji organizatorzy czekają do 10 czerwca 2018 roku. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, pierwszeństwo mają prelegenci, następnie bierni uczestnicy. Zgłoszenia należy kierować na gorskie.filozofowanie@gmail.com.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają opiekę wykwalifikowanego przewodnika górskiego oraz rezerwację miejsca noclegowego w schronisku. Uczestnicy spotkania we własnym zakresie muszą opłacić/zapewnić usługę przewodnika (40 zł od osoby), dojazd do miejsca konferencji, nocleg (80 zł za 2 noce wraz z pościelą), wyżywienie.

Planowane trasy w ciągu w trzech dni konferencji:

  • Klikuszowa – Łapsowa – Bukowina Obidowska – Bukowina Miejska – Wisielakówka – Schronisko PTTK Turbacz (12,5 km)
  • Schronisko PTTK Turbacz – Wisielakówka – Bukowina Miejska – Bukowina Obidowska – Obidowa – Stare Wierchy – Obidowiec – Schronisko PTTK Trubacz (16,5 km),
  • Schronisko PTTK Turbacz – Bukowina Waksmundzka – Nowy Targ Oleksówki – Nowy Targ (12 km).

Konferencja zaplanowana jest na 29.06-01.07.2018 w Schronisku Pttk Im. Wł. Orkana Na Turbaczu 1283 M N.p.m. (Gorce).

Organizatorami konferencji są dr hab. prof. AJD Maciej Woźniczka, mgr Michał Płóciennik (AJD), lic. Damian Nowak (AJD), a także Koło Naukowe Filozofów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

E-mail: gorskie.filozofowanie@gmail.com