Emocje w języku, tekście i komunikacji

Emocje w języku, tekście i komunikacji

Emocje w języku, tekście i komunikacji to 7 ogólnopolska konferencja, której celem jest omówienie emocji we współczesnej komunikacji oraz sposobów ich przejawiania w różnych tekstach.

Ludzka ekspresywność znajduje wyraz w różnych środkach językowych i pozajęzykowych. Język może być zarówno odzwierciedleniem emocji nadawanych, jak i emocji odbieranych.

Udział w konferencji będzie atrakcyjny dla:

 • językoznawców,
 • psychologów,
 • badaczy języka mediów i tekstów kultury.

Głównymi tematami poruszanymi na konferencji będą:

 • (nowe) formy wyrażania emocji w języku,
 • emocje w płaszczyźnie semantycznej i pragmatycznej wyrażeń,
 • emocje w strukturze sądów wartościujących,
 • komunikacyjne strategie emocjonalne,
 • językowe zachowania w obliczu sytuacji ekstremalnych,
 • emocjonalność języka polityki,
 • (nad)używanie wyrażeń ekspresywnych w przekazach dziennikarskich,
 • emocje w tekstach kultury,
 • język intymny – bliskość i miłość wyrażone w języku i tekście,
 • cyberemocje: emocjonalność w przekazie internetowym.

Propozycje referatów można przesyłać do 31 marca 2018 roku.

Udział w konferencji jest płatny: 400 zł. Wpłata obejmuje koszt:

 • obiadów,
 • przerw kawowych,
 • materiałów konferencyjnych
 • publikacji tomu pokonferencyjnego.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 maja 2018 roku w Instytucje Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie. Jest to także organizator wydarzenia.

ul. K. Obitza 1
10-725  Olsztyn
Warmińsko – Mazurskie

Tel: 89 524 63 61
E-mail: katarzyna.witkowska@uwm.edu.pl