Edukacja Równościowa – Wyzwolenia, Potrzeby, Możliwości

Edukacja Równościowa – Wyzwolenia, Potrzeby, Możliwości

III Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna: Edukacja Równościowa – Wyzwolenia, Potrzeby, Możliwości porusza bardzo ważny społeczny problem, który wymaga pilnej dyskusji, refleksji oraz analizy.

W kontekście istotnych zjawisk społecznych w Polsce i na świecie, pojawiania się nowych problemów o wymiarze lokalnym, ale i międzynarodowym należy poszukiwać konstruktywnych rozwiązań, których celem będzie zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji.

Konferencja będzie atrakcyjna przede wszystkim dla osób zajmujących się teorią i praktyką z obszaru pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej, ekonomii, prawa, medycyny. Organizatorzy zapraszają także przedstawicielki i przedstawicieli instytucji kultury i sztuki, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, działających na rzecz praw człowieka i zwierząt, edukatorki i edukatorów antydyskryminacyjnych, kadrę zarządzającą oświatą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji. Wiele na konferencji skorzystają także studentek i studentów, a także do nauczycielki i nauczyciele.

Udział w konferencji jest płatny oraz bezpłatny, w zależności od pakietu. Pakiet E jest bezpłatny, a za pakiet A trzeba zapłacić 320 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 17.10-19.10.2018 na Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

ul. Bohaterów Westerplatte 64

76-200 Słupsk

Pomorskie

Organizatorami konferencji są:

  • Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej
  • Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

Tel: 504 154 624

E-mail: edukacjarownosciowa@gmail.com