Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych

Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych

„Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych” to interdyscyplinarna konferencja dotycząca znaczenia edukacji w kształtowaniu oferty obszarów przyrodniczo cennych i ich użytkowania turystycznego wraz z przykładami dobrych praktyk w tym zakresie.

Konferencja powstała z myślą o:

 • szkołach wyższych,
 • administratorach obszarów chronionych,
 • nadleśnictwie,
 • samorządach,
 • stowarzyszeniach,
 • innych podmiotach gospodarczych zainteresowanych rozwojem edukacji ekologicznej przyczyniającej się do wzmacniania turystyki na obszarach przyrodniczo cennych.

Udział w konferencji jest płatny:

 • bilet normalny: 150 zł,
 • studenci i doktoranci – 75 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 12.11-14.11.2018 w Siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

14

62-050 Jeziory

Wielkopolskie

Organizatorami konferencji są:

 • Katedra Turystyki Wiejskiej: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Wielkopolski Park Narodowy,
 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ekokonferencja18@gmail.com