Człowiek i jego zdrowie

Człowiek i jego zdrowie

Interdyscyplinarna konferencja naukowa: CZŁOWIEK I JEGO ZDROWIE to wydarzenie, którego celem jest snucie interdyscyplinarnych rozważań na temat zdrowia.

Wymiana wiedzy i opinii przedstawicieli różnych dziedzin naukowych jest pomocna przy ustalaniu wspólnych metod działania w zakresie zdrowia.

Wstęp na konferencję jest płatny: 100 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 marca 2018 roku na platformie internetowej.

Organizatorami konferencji są Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Wiseplace sp. z o.o.

E-mail: kontakt@wiseplace.pl.