Aktualne Problemy Branży DDD

Aktualne Problemy Branży DDD

Aktualne Problemy Branży DDD to wydarzenie adresowane do:

  • firm sektora DDD,
  • pracowników Inspektoratów Weterynarii i Inspekcji Sanitarnej,
  • osób zainteresowanych problematyką DDD.

Na konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Dezynfekcja w przypadku chorób zwalczanych z urzędu.
  • Postępowanie ze zwłokami gryzoni pozyskanymi z tytułu deratyzacji.
  • Aspekty prawne zabiegów DDD wobec chronionych prawnie i łownych ptaków oraz ssaków.
  • Dobre praktyki w zakresie ochrony przed szkodnikami w aspekcie wymagań międzynarodowych standardów zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

Udział w konferencji jest płatny: 430,50 zł.

Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2018 roku w godzinach 10:00-15:00 w Centralnym Ośrodku Sportowym – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6
97-215  Spała
Łódzkie

Organizatorem konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

ul. Karowa 31
00-324  Warszawa
Mazowieckie

Tel: 22 633-60-23
E-mail: biuro@deratyzacja.com.pl