Konferencje we Wrocławiu

Konferencja „Logistyka w naukach o zarządzaniu”

Konferencja „Logistyka w naukach o zarządzaniu”

Logistyka w naukach o zarządzaniu to IV edycja konferencji, która służy wymianie poglądów z pogranicza nauki i praktyki. Celem konferencji jest umiejscowienie logistyki w naukach o zarządzaniu. Będzie to pouczająca wymiana doświadczeń naukowo-badawczych, jak i pozyskiwanie wiedzy na temat ścieżek komercyjnego wykorzystania logistyki.

Konferencja „Przygotowanie rozprawy doktorskiej”

Konferencja „Przygotowanie rozprawy doktorskiej”

„Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne” to konferencja przygotowana dla doktorantów, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat tego, jak skonstruować pracę doktorską.