Konferencje we Wrocławiu

Retoryka a komunikacja.

Retoryka a komunikacja.

„Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?” to interdyscyplinarny projekt naukowy, którego celem jest odkłamanie mitów na temat retoryki, zasad i stosowanych metod.

EMC for Business 2018

EMC for Business 2018

EMC for Business 2018 to wydarzenie utworzone dla praktyków, specjalistów, jak i miłośników branży EMC. Dostarczy wiedzy na temat projektowania i rozwiązywania problemów na bazie doświadczeń praktyków. Spotkanie będzie oparte na bazie wymiany wiedzy i pomysłów.

Studium Terapii Rodzin

Studium Terapii Rodzin

Studium Terapii Rodzin to szkolenie, na którym można będzie poszerzyć wiedzę dotyczącą systemowego rozumienia rodziny. Uczestnicy poznają nowe metody diagnozy i terapii rodzin, a także zwiększą wiedzę o podstawowych zasadach pracy z rodziną.

IX Kongres Regionów

IX Kongres Regionów

IX Kongres Regionów to wydarzenie, w którym wezmą udział przedstawiciele samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.

Językoznawcza strona popkultury – konferencja

Językoznawcza strona popkultury – konferencja

Językoznawcza strona popkultury to konferencja, na której zostaną omówione wspólne mianowniki łączne różne dziedziny kultury.

XXXIV Spotkanie Klubu Biznesu Olympic

XXXIV Spotkanie Klubu Biznesu Olympic

XXXIV Spotkanie Klubu Biznesu Olympic to miejsce, które jest prawdziwą nobilitacją dla przedsiębiorców. Uczestnictwo w klubie daje szansę na budowanie relacji towarzyskich oraz biznesowych. Pozwala także na osiągnięcie wymiernych korzyści związanych z wzajemnym polecaniem.

Konferencja „Logistyka w naukach o zarządzaniu”

Konferencja „Logistyka w naukach o zarządzaniu”

Logistyka w naukach o zarządzaniu to IV edycja konferencji, która służy wymianie poglądów z pogranicza nauki i praktyki. Celem konferencji jest umiejscowienie logistyki w naukach o zarządzaniu. Będzie to pouczająca wymiana doświadczeń naukowo-badawczych, jak i pozyskiwanie wiedzy na temat ścieżek komercyjnego wykorzystania logistyki.

Konferencja „Przygotowanie rozprawy doktorskiej”

Konferencja „Przygotowanie rozprawy doktorskiej”

„Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne” to konferencja przygotowana dla doktorantów, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat tego, jak skonstruować pracę doktorską.