Konferencje w Polsce

Optymalizacja procesów w firmie 4.0 generacji

Optymalizacja procesów w firmie 4.0 generacji

Optymalizacja procesów w firmie 4.0 generacji to konferencja, na której zostanie omówiony rozwój firmy w XXI wieku.

„Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

„Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” to wydarzenie, podczas którego młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować poglądy, wymienić opinie, a także zintegrować się. Będzie to okazja, aby nawiązać nowe kontakty, a także przyczynić się do realnego wkładu w naukę.

Inżynieria Przyszłości 2018

Inżynieria Przyszłości 2018

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa Inżynieria Przyszłości 2018 to forum wymiany poglądów i wiedzy młodych naukowców i przedsiębiorców na temat B+R prowadzonych przez podmioty gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze, centra i parki technologiczne, a także instytucje znajdujące się w otoczeniu biznesu.

Emocje w języku, tekście i komunikacji

Emocje w języku, tekście i komunikacji

Emocje w języku, tekście i komunikacji to 7 ogólnopolska konferencja, której celem jest omówienie emocji we współczesnej komunikacji oraz sposobów ich przejawiania w różnych tekstach.

Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii

Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii

II Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów „Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii” to miejsce integrujące wszystkich młodych naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki. Miejsce to pozwala na merytoryczną wymianę informacji, doświadczeń oraz osiągnięć badawczych z zakresu kryminologii.

V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury

V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury

V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury. Bezpieczeństwo dóbr kultury to wydarzenie, na którym zostaną przeanalizowane obowiązujące normy prawne, a także sposoby ich realizacji w zakresie zachowania bezpieczeństwa dóbr kultury.

UX/UI Conference

UX/UI Conference

UX/UI Conference to konferencja poświęcona aktualnym trendom, jeżeli chodzi o projektowanie serwisów i produktów przyjaznych użytkownikowi. Przedstawione zostanie praktyczne podejście do tych kwestii.

Logistyka Społecznej Akademii Nauk – Zjazd Absolwentów

Logistyka Społecznej Akademii Nauk – Zjazd Absolwentów

Jubileusz X-lecia kierunku Logistyka Społecznej Akademii Nauk – Zjazd Absolwentów to okrągła rocznica spotkań wykładowców z podopiecznymi.

Gry w kulturze i życiu codziennym

Gry w kulturze i życiu codziennym

Gry w kulturze i życiu codziennym to konferencja, na której poruszane będą tematy związane z grami planszowymi, video, komputerowymi, karcianymi, a także grami pozorów. Temat gier zostanie omówiony z różnych perspektyw. Zagadnienia będą dotyczyły także grania na nosie, grania w teatrze czy tego, czy gra […]

Konferencja Hotel Meeting

Konferencja Hotel Meeting

Hotel Meeting – konferencja dla właścicieli i menedżerów hoteli to największe w Polsce tego typu wydarzenie.