Konferencje w Polsce

Talenty Gallupa

Talenty Gallupa

Talenty Gallupa – Clifton Strengths Meetup #17 to spotkanie w duchu empowerment, na którym można podzielić się wiedzą, doświadczeniem, a także jest możliwość poproszenia o pomoc. Wykorzystane zostaną oryginalne narzędzia i metody Gallupa.

Organizacja i prowadzenie loterii promocyjnych i gier losowych – szkolenie

Organizacja i prowadzenie loterii promocyjnych i gier losowych – szkolenie

Organizacja i prowadzenie loterii promocyjnych i gier losowych to szkolenie dotyczące przepisów w grach hazardowych.

Budowanie trwałych relacji z klientami w biznesie

Budowanie trwałych relacji z klientami w biznesie

Budowanie trwałych relacji z klientami w biznesie to otwarte spotkanie dla przedsiębiorców, na którym gościem specjalnym będzie Adam Górecki z Aspen Consulting. Jest absolwentem studiów MBA oraz magisterskich w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie (Polish Open University) oraz Oxford Brookes University.

Rzemiosło IT – konferencja programistyczna

Rzemiosło IT – konferencja programistyczna

Rzemiosło IT to pierwsza konferencja programistyczna na Podkarpaciu. Będzie poświęcona Software Craftsmanship. Uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę potrzebną do wykonywania rzemiosła programistycznego we właściwy sposób. Na konferencji wystąpią prelegenci z interesującymi tematami. Udział w konferencji jest płatny: do 30 kwietnia 2018 roku – 96 zł, […]

Optymalizacja procesów w firmie 4.0 generacji

Optymalizacja procesów w firmie 4.0 generacji

Optymalizacja procesów w firmie 4.0 generacji to konferencja, na której zostanie omówiony rozwój firmy w XXI wieku.

„Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

„Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” to wydarzenie, podczas którego młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować poglądy, wymienić opinie, a także zintegrować się. Będzie to okazja, aby nawiązać nowe kontakty, a także przyczynić się do realnego wkładu w naukę.

Inżynieria Przyszłości 2018

Inżynieria Przyszłości 2018

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa Inżynieria Przyszłości 2018 to forum wymiany poglądów i wiedzy młodych naukowców i przedsiębiorców na temat B+R prowadzonych przez podmioty gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze, centra i parki technologiczne, a także instytucje znajdujące się w otoczeniu biznesu.

Emocje w języku, tekście i komunikacji

Emocje w języku, tekście i komunikacji

Emocje w języku, tekście i komunikacji to 7 ogólnopolska konferencja, której celem jest omówienie emocji we współczesnej komunikacji oraz sposobów ich przejawiania w różnych tekstach.

Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii

Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii

II Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów „Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii” to miejsce integrujące wszystkich młodych naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki. Miejsce to pozwala na merytoryczną wymianę informacji, doświadczeń oraz osiągnięć badawczych z zakresu kryminologii.

V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury

V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury

V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury. Bezpieczeństwo dóbr kultury to wydarzenie, na którym zostaną przeanalizowane obowiązujące normy prawne, a także sposoby ich realizacji w zakresie zachowania bezpieczeństwa dóbr kultury.