Miesiąc: Sierpień 2019

Uwarunkowania rozwoju gospodarki w teorii i praktyce

Uwarunkowania rozwoju gospodarki w teorii i praktyce

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki w teorii i praktyce to temat konferencji, na której będą omawiane następujące panele tematyczne:

III Letnia Szkoła Kognitywistyki „Umysł w kulturze”

III Letnia Szkoła Kognitywistyki „Umysł w kulturze”

III Letnia Szkoła Kognitywistyki „Umysł w kulturze” to wydarzenie, podczas którego będą prowadzone rozważania, w jakim stopniu zdolności poznawcze są uniwersalne, a w jakim wrodzone. Ważnym zagadnieniem będą badania porównawcze, kształtowane w obrębie odmiennych systemów językowych, filozoficznych i kulturowych.

XIV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

XIV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

XIV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów to wydarzenie, w którym weźmie udział ponad 400 młodych liderów z 35 europejskich państw. Podejmowane dyskusje będą dotyczyły życia politycznego, społecznego i biznesowego. Forum od lat nazywane jest „młodą Krynicą” i „Davos ludzi młodych”.

Continue reading XIV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

XIII Letnia Szkoła Historii Najnowszej

XIII Letnia Szkoła Historii Najnowszej

XIII Letnia Szkoła Historii Najnowszej to wydarzenie cykliczne, które jest imprezą skierowaną do doktorantów oraz studentów, którzy w swoich badaniach zajmują się tematyką związaną z najnowszymi dziejami Polski.

Meet.js++

Meet.js++

Meet.js++ special summer edition 2019 to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego spotykają się miłośnicy technologii front-endowych. Na scenie wystąpią najlepsi krajowi specjaliści, którzy przybliżą główny temat konferencji, jak i zapewnią uczestnikom odpowiednią dawkę wiedzy.

Nowe trendy w testowaniu oprogramowania

Nowe trendy w testowaniu oprogramowania

Nowe trendy w testowaniu oprogramowania to temat śniadania biznesowego, skierowanego do managerów działów wytwarzających oprogramowanie oraz do managerów działów testów.

Continue reading Nowe trendy w testowaniu oprogramowania

„Komunikacja w obszarach sztuki i techniki”

„Komunikacja w obszarach sztuki i techniki”

„Komunikacja w obszarach sztuki i techniki” to temat II Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Technika-Sztuka-Nauka ukierunkowanej na wymianę informacji oraz doświadczeń pomiędzy naukowcami a twórcami sztuki i kultury. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problem komunikacji różnych środowisk.

„Ewolucja terroryzmu w okresie pozimnowojennym”

„Ewolucja terroryzmu w okresie pozimnowojennym”

„Ewolucja terroryzmu w okresie pozimnowojennym – nowe metody, środki, taktyki działań” to temat konferencji, która będzie interesująca dla wszystkich osób zainteresowanych zjawiskiem terroryzmu i jego negatywnego wpływu na społeczeństwo.

Budowa profesjonalnej marki osobistej

Budowa profesjonalnej marki osobistej

Budowa profesjonalnej marki osobistej to główny temat szkolenia, które powstało po to, aby pomagać w tworzeniu profesjonalnej marki osobistej.

Continue reading Budowa profesjonalnej marki osobistej

„Człowiek w świecie technologicznym: antropologia technologii”

„Człowiek w świecie technologicznym: antropologia technologii”

„Człowiek w świecie technologicznym: antropologia technologii” to temat konferencji naukowej, której celem jest rozwój dialogu interdyscyplinarnego w obszarze antropologii technologii. Ważna jest także chęć integracji badaczy, którzy w swojej pracy podejmują temat związany z rolą i miejscem człowieka w dynamicznie zmieniającym się świecie ekspansji techniki…