Miesiąc: Kwiecień 2018

Konferencja IT infoShare

Konferencja IT infoShare

infoShare to największa konferencja IT w Europie Środkowo-Wschodniej dotycząca technologii, nowych mediów, a także wsparcia dla młodych firm. Na konferencji pojawi się ponad 120 prelegentów. Odbędą się liczne warsztaty. Przewidywany jest udział ponad 5500 uczestników.

Optymalizacja procesów w firmie 4.0 generacji

Optymalizacja procesów w firmie 4.0 generacji

Optymalizacja procesów w firmie 4.0 generacji to konferencja, na której zostanie omówiony rozwój firmy w XXI wieku.

„Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

„Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” to wydarzenie, podczas którego młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować poglądy, wymienić opinie, a także zintegrować się. Będzie to okazja, aby nawiązać nowe kontakty, a także przyczynić się do realnego wkładu w naukę.

(więcej…)

Inżynieria Przyszłości 2018

Inżynieria Przyszłości 2018

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa Inżynieria Przyszłości 2018 to forum wymiany poglądów i wiedzy młodych naukowców i przedsiębiorców na temat B+R prowadzonych przez podmioty gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze, centra i parki technologiczne, a także instytucje znajdujące się w otoczeniu biznesu.

Emocje w języku, tekście i komunikacji

Emocje w języku, tekście i komunikacji

Emocje w języku, tekście i komunikacji to 7 ogólnopolska konferencja, której celem jest omówienie emocji we współczesnej komunikacji oraz sposobów ich przejawiania w różnych tekstach.

Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko

Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko

Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko to wydarzenie, na którym zostanie przedstawiony szeroki zakres teorii naukowych, poglądów i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rozwoju ekonomii społecznej, ekologicznej, przedsiębiorczości oraz innowacji społecznych w Polsce oraz Europie.

(więcej…)

Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii

Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii

II Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów „Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii” to miejsce integrujące wszystkich młodych naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki. Miejsce to pozwala na merytoryczną wymianę informacji, doświadczeń oraz osiągnięć badawczych z zakresu kryminologii.

V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury

V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury

V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury. Bezpieczeństwo dóbr kultury to wydarzenie, na którym zostaną przeanalizowane obowiązujące normy prawne, a także sposoby ich realizacji w zakresie zachowania bezpieczeństwa dóbr kultury.

Inspirujący lider – szkolenie

Inspirujący lider – szkolenie

Inspirujący lider to wydarzenie, na którym zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat tego, jak stać się liderem i porwać za sobą tłumy. Poznasz cechy, jakie powinien mieć prawdziwy lider i dowiesz się, jak się nim stać.

(więcej…)

Garbage Studies – konferencja

Garbage Studies – konferencja

Garbage Studies – kulturowe i ekologiczne aspekty śmieci to konferencja, na której zostanie omówiona wielowymiarowość śmierci z perspektywy nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. Termin „śmierć” można odbierać dosłownie lub metaforycznie, w odniesieniu do przedmiotów, które wyrzucamy do kosza.